Plug en Play membraan filtratie unit

De Aqua Turbin filtratiecontainer is een geïsoleerde verwarmde en verlichte container welke voorzien is van een trilzeef (absoluut) doekfilter (absoluut) ultramembraanfiltratie UV CIP inrichting en PLC besturing. 

Het unieke van deze filtratie container is dat het biologisch organisme; schimmels, bacteriën en virussen uit het drainwater wordt gefiltreerd en het gefilterde water (0,02 micron) langs een UV gaat voor 100% zekerheid! en in de beregeningsinstallatie nagenoeg geen biofilm meer wordt opgebouwd. Optioneel kan door het pulseren van gestabiliseerde waterstofperoxide eventueel de bestaande biofilm in de beregeninstallatie geheel worden afgebroken. Hiermee wordt een gehele cleane (biofilm vrije) regeninstallatie gecreëerd. 

De Aqua Turbin filtratiecontainer wordt Plug en Play uitgevoerd en wordt op locatie compleet bedrijfsklaar afgeleverd, zodat de installateur het drainwater op de container eenvoudig kan aansluiten. 

Het voordeel van deze filtratie methodiek is dat de overgebleven voedings- en bestrijdingsmiddelen van het drainwater hergebruikt kunnen worden. Wij garanderen met deze filtratie methodiek 100 % schimmel, bacterie- en virusvrij water. 

Met de Aqua Turbin filtratiecontainer voldoet u volledig aan de huidige wetgeving wat hergebruik van drainwater betreft; uw drainwater wordt volledig hergebruikt. 

Subsidie  (MIA/VAMIL)  –  Plug & Play filtratie unit / container

MIA- (De milieu-investeringsaftrek) biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu- effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de VAMIL -(Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
  • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Voor meer informatie klik dan hier

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer hier met uw bedrijf van.