Watermonsters nemen

Watermonsters laten nemen door een BRL 6010 gecertificeerd bureau? Als eigenaar van een waterinstallatie bent u verplicht om voldoende maatregelen tegen legionella te treffen en eventuele acties op te volgen. Hier valt onder andere de monstername onder. Aqua D&S werkt nauw samen met een RvA geaccrediteerd laboratorium, zodat we u op deskundige wijze kunnen helpen met het op orde krijgen van uw waterinstallatie. Neem contact op met Aqua D&S.

Waarom watermonsters laten nemen?

Bij prioritaire locaties geldt de controlemaatregel dat er 2 keer per jaar watermonsters worden genomen. Als het om een niet-prioritaire locatie gaat, dan wordt 1 keer per jaar een controle geadviseerd. Dit wordt gedaan om te controleren of dit leidingwater vrij is van de legionellabacterie. Legionellapreventie is een essentieel onderdeel van onze volksgezondheid. Dit komt doordat de bacterie ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Zodoende garanderen watermonsters de veiligheid van het drinkwater en minimaliseren ze risico’s op besmetting.

Alleen een daartoe geaccrediteerd laboratorium mag metingen doen om te onderzoeken of de watermonsters besmet zijn met legionella. Zo ja, dan wordt er ook vastgesteld om welke legionellabacterie het gaat in dit watermonster. De infectie die door inademing van de bacterie kan worden veroorzaakt, is veteranenziekte. Veteranenziekte is een zeldzame vorm van longontsteking die licht kan verlopen, maar ook fataal kan zijn.

Prioritaire en niet-prioritaire locaties

In de praktijk is gebleken dat prioritaire installaties met een collectief leidingnet een hogere legionellabesmettingskans hebben. Deze installaties, ook wel locaties, worden als ‘prioritair’ gezien omdat ze prioriteit hebben in het tegengaan van legionellabesmetting. Enkele voorbeelden van dit soort locaties zijn ziekenhuizen, campings, zorginstellingen, asielzoekerscentra en hotels. Vanuit de legionellawetgeving en het Waterwerkblad 1.4G hebben eigenaren van deze prioritaire locaties de zorgplicht om preventieve maatregelen te nemen.

Gaat het om een niet-prioritaire locatie? Dan is een monstername ook zeker niet onbelangrijk. Zoals we eerder vertelden, raden we het aan om in dit geval 1 keer per jaar watermonsters te laten nemen om het leidingwater veilig te houden voor een ieder. Voorbeelden van niet-prioritaire leidingwaterinstallaties zijn scholen, kantoren, winkels en sportgebouwen. Door een goede aanleg en het onderhoud van de waterinstallaties periodiek uit te laten voeren, houdt u zich aan NEN 1006.

Hoeveel watermonsters worden genomen bij legionella bemonstering?

De monstername is gebaseerd op de volgende staffel:

Totaal aantal tappunten van de collectieve installatieBijbehorend aantal meetpunten
tot 502
51 – 1004
101 – 2006
201 – 4008
401 – 80010
801 – 160012
meer dan 160014

Vanuit Aqua D&S wordt er advies gegeven welke tappunten bemonsterd dienen te worden. Wij werken nauw samen met een RvA erkend laboratorium. Op basis van de uitslagen van dit laboratorium krijgt u vervolgens uitgebreid advies van onze adviseurs. Blijkt uit de monstername dat er bij uw prioritaire locatie 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l) zich in het water bevinden? Dan dient u de benodigde maatregelen te nemen om het aantal legionellabacteriën terug te dringen en een melding van een normoverschrijding te doen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Specialisatie in legionellapreventie

Aqua D&S is een BRL 6010, ISO 9001 en BRL-K14010-1 gecertificeerd adviesbureau dat u graag helpt om de kans op legionellabesmetting tegen te gaan. De preventie van legionella is een proces dat vraagt om een deskundige aanpak. Wij bieden daarom een totaalconcept. U kunt ons onder andere inschakelen voor het uitvoeren van een risicoanalyse en het opstellen van een beheersplan, volledig afgestemd op uw specifieke situatie.

Contact opnemen?

Watermonsters laten nemen door Aqua D&S? Neem gerust contact of vraag direct een offerte aan. U kunt contact opnemen door het contactformulier in te vullen, een e-mail te sturen naar info@aquadns.nl of te bellen naar +31 162 457 990.

Contact opnemen