Watermonsters

Als eigenaar van een collectieve drinkwaterinstallatie of prioritaire instelling bent u verplicht om voldoende maatregelen tegen legionella te treffen en acties op te volgen. Hier valt onder andere de monstername onder.

Bij een prioritaire installatie moeten er ieder half jaar watermonsters worden genomen om te controleren of deze vrij is van legionella. Alleen bij een daartoe geaccrediteerd laboratorium mag worden onderzocht of de monsters besmet zijn met de legionellabacterie en, zo ja, om welk type legionella het gaat.

Heeft u een locatie welke onder een zorgplicht valt? Dan adviseren wij ieder jaar monsters te nemen om zo uw kwaliteit van het water te laten controleren.

De monstername is qua aantal monsters gebaseerd op de volgende staffel.

Totaal aantal tappunten van de collectieve installatie Bijbehorend aantal meetpunten
tot 50 2
51 – 100 4
101 – 200 6
201 – 400 8
401 – 800 10
801 – 1600 12
meer dan 1600 14

Aqua D&S werkt nauw samen met een RvA geaccrediteerd laboratorium.

Vanuit Aqua D&S wordt er een advies gegeven welke tappunten bemonsterd dienen te worden. Op basis van de uitslagen krijgt u een uitgebreid advies van onze adviseurs.

Onze adviseurs helpen u bij de te nemen stappen om de kwaliteit van uw water en uw installatie weer op orde te krijgen.

Contact opnemen