Ultrafiltratie en Singelfiltratie drinkwater

Ultrafiltratie en Singelfiltratie drinkwater

Aqua D&S beschikt over de modernste ultrafiltratie en singelfiltratie die leverbaar is voor iedere
gewenste situatie,  wat resulteert in bacterie (legionella) vrij water.  De investering van deze
installaties verdienen zich, naar gelang uw installatie, veelal binnen een jaar tot anderhalf jaar geheel
terug. Daarna blijft u besparen aangezien u uw beheersplan voor een groot gedeelte kunt reduceren.
Aqua D&S geeft hierop 100 % garantie, mits u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Ultrafiltratie  is  een  alternatieve  techniek  voor legionellapreventie  en  ontworpen  om  de
kwaliteit  van  uw leidingwater  te  verbeteren  en  houdt  schimmels,  bacteriën en virussen tegen,
vitale mineralen blijven echter behouden.

Ultrafiltratie en singelfiltratie mag  alleen  gebruikt  worden  als  er een Risico Inventarisatie en
Beheersplan  aanwezig  is,  welke  opgesteld  is door  een  BRL  6010  gecertificeerde  organisatie,
zoals  dit  is beschreven in het waterleidingbesluit.
Cruciaal is dat alle dode leidingen verwijderd dienen te zijn in de nageschakelde installatie. Door deze
installaties te plaatsen als poortwachter, heeft  u  een  optimale  bescherming  tegen legionella  in
uw  drinkwaterinstallatie.  Door  middel  van ultrafiltratie of singelfiltratie  wordt  uw
drinkwaterinstallatie  ontdaan  van  de  legionellabacterie  en  andere  micro-organismen.

Ultrafiltratie en singelfiltratie voegen niets aan het water toe en aan de samenstelling van het  water
wordt  niets  veranderd. Een  kortstondige stroomuitval heeft geen invloed op het functioneren van
de ultrafiltratie of singelfiltratie.

Zowel Ultrafiltratie als Singelfiltratie voldoet aan alle geldende eisen en is voorzien van een recente
CE normering en een BRL-K-14010-1 (drinkwater toelating).

De  singelfiltratie  levert  bacterievrij  drinkwater,  wat voor  tandartsen, orthodontisten  en
mondhygiënisten  van  zeer  groot  belang  is.  Iedere behandelunit heeft één of meerdere aerosol
(vernevel) vormig tappunt.  De singelfiltratie is een gecertificeerde alternatieve  techniek, en
ontworpen om uw leidingwater blijvend legionella vrij te houden.

Tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten zijn met singelfiltratie gegarandeerd vrij van
legionella in het water van hun behandelunit.

Contact opnemen