Terugblik 2013

Sinterklaas is het land al weer uit en we maken ons weer op voor de kerstdagen en oud en nieuw. Tijd voor veel bedrijven om eens terug te blikken naar het afgelopen jaar. Wat is er allemaal gebeurd en ja, de tijd gaat snel, voor we het weten is het weer voorjaar. Ook Aqua D&S blikt terug op het afgelopen jaar.

Het was weer een bevlogen jaar waarbij het nodige is gepasseerd. Zo hebben we een nieuwe BRL 6010 te verwerken gehad en zijn we topleverancier van de Recron geworden, dit is de overkoepelende organisatie voor recreatieondernemers in Nederland. Zo zijn er ook mensen vertrokken en weer bijgekomen. Daarbij zijn we constant bezig om onze dienstverlening en service te optimaliseren en te verbeteren. Dit kan uiteraard alleen met uw medewerking.

Aqua D&S voert zoals is opgenomen in de ISO 9001-2008 tevredenheidsonderzoeken uit. Dit houdt in, dat u na werkzaamheden van Aqua D&S een telefoontje kunt verwachten en er aan u wat vragen worden gesteld. Wij doen dit uiteraard niet om u te vervelen, omdat u toch niets anders te doen heeft, maar dit is puur en alleen om de kwaliteit die u van ons mag verwachten te waarborgen.

Uit deze onderzoeken is gebleken, dat de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren, zowel op gebied van voorlichting als uitvoering, u ons een goede waardering heeft gegeven.

Op- of aanmerkingen die wij ontvangen worden door ons niet als negatief ervaren maar als toevoeging op de samenwerking die wij met onze klanten hebben. De op en of aanmerkingen zullen dan ook altijd ter harte worden genomen en serieus worden geëvalueerd en zo nodig of mogelijk in onze werkwijze worden aangepast. De vragen welke wij stellen hebben tot de volgende resultaten geleid.

De afdeling voorlichting en advies heeft een 8,1 gescoord en de afdeling uitvoering een 8,3.

Wij streven er uiteraard naar om voor het volgende jaar hoger te scoren dan het afgelopen jaar.

Uw feedback is hierin onmisbaar. Wij bedanken degene die de tijd hebben genomen om mee te doen aan het klanttevredenheidsonderzoek en blijf ons vooral voeden met uw ideeën, op- of aanmerkingen.

Uiteraard kijken we ook weer vooruit naar het komende jaar, wat zal dit ons weer brengen en vooral wat wordt er door de overheid weer op ons bordje gelegd. Hoe zal de economie zich dit jaar houden en zal de werkgelegenheid weer aantrekken, zal het bedrijf waar we werken weer kunnen groeien. Allemaal vragen waarop we het komende jaar antwoord op zullen krijgen. Niet in de laatste plaats is uw persoonlijke situatie ook van belang, ook dit zal het komende jaar duidelijk worden.

Wat Aqua D&S betreft staat er het komend jaar een verhuizing in het verschiet, wij zullen u daar uiteraard van op de hoogte houden en een adreswijziging volgt automatisch. Uiteraard wensen wij weer op een prettige manier zaken met u te doen en u weer naar tevredenheid te adviseren op gebied van legionellapreventie. Het uitgangspunt voor het komende jaar van Aqua D&S is, dat wij geen ontevreden klanten hebben en een prettige relatie onderhouden. Uiteraard streven wij ook weer naar vooruitgang.

Rest ons niets anders, dan u prettige kerstdagen en een super en Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen, niet alleen voor uw onderneming maar ook voor u privé.