Wetgeving

Wetgeving

In de wet staat beschreven waaraan u moet voldoen; Zie de wet.

In dit nieuwe drinkwaterbesluit hoofdstuk 4 en in de Arbowetgeving beleidsregel 4.87 staan de regels beschreven. U dient als eigenaar van een collectief leidingnet ervoor zorg te dragen dat u veilig en schoon water ter beschikking stelt.

Aqua D&S begeleidt u om aan deze wettelijke eisen te voldoen en zo uw werknemers of gasten te beschermen en afdoende maatregelen te nemen.