Ultrafiltratie BRL-K14010-01 (drinkwater)

Aqua D&S levert ultrafiltratie welke BRL K-14010-1 gekeurd is. Ultrafiltratie is een alternatieve techniek voor legionellapreventie en ontworpen om de kwaliteit van uw leidingwater te verbeteren en houdt schimmels, bacteriën en virussen tegen, vitale mineralen blijven echter behouden.

Ultrafiltratie mag alleen gebruikt worden als er een Risico Inventarisatie / Beheersplan aanwezig is, welke opgesteld is door een BRL 6010 gecertificeerde organisatie, zoals dit is beschreven in het waterleidingbesluit.

Cruciaal is dat alle dode leidingen verwijderd dienen te zijn in de nageschakelde installatie. Door ultrafiltratie te plaatsen als poortwachter, heeft u een optimale bescherming tegen legionella in uw drinkwaterinstallatie. Door middel van ultrafiltratie wordt uw drinkwaterinstallatie ontdaan van de legionellabacterie en andere micro-organismen. Ultrafiltratie voegt niets aan het water toe en aan de samenstelling van het water wordt niets veranderd en een kortstondige stroomuitval heeft geen invloed op het functioneren van de ultrafiltratie.

Het beheersplan kan eventueel aangepast worden op het uitvoeren van de spoelwerkzaamheden welke wekelijks plaats dienen te vinden. Tevens dienen de hoeveelheid te nemen watermonsters aangepast te worden en door een RvA laboratorium onderzocht te worden.

De voorbehandeling van de nageschakelde installatie zal na het plaatsen van de ultrafiltratie gereinigd worden volgens de waterwerkbladen 3.8 zoals omschreven in onze scope ISO 9001:2015. Aqua D&S beschikt over een reinigingsmiddel welke is toegestaan conform de Compliance Article 95.

De ultrafiltratie is alleen geschikt voor koud en mengwater met een maximale temperatuur van 40 graden Celsius.
Om de werking van de ultrafiltratie te garanderen wordt het plaatsen en onderhoud (integriteitstest) jaarlijks uitgevoerd door Aqua D&S.