Glas en tuinbouw

Regelgeving

Tot 1 januari 2013 was het Besluit glastuinbouw van kracht. Dit besluit was in de plaats gekomen van het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw en het Besluit en tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer. Bovendien was dit besluit voor een groot deel gebaseerd op het convenant glastuinbouw dat het bedrijfsleven en de overheid in 1997 hebben gesloten. Het Besluit glastuinbouw is het eerste besluit waarin zowel voorschriften gebaseerd op de Wet milieubeheer als op de Waterwet zijn opgenomen. Per 1 januari 2013 maakt het Besluit glastuinbouw onderdeel uit van het Activiteitenbesluit. Nieuw daarbij is, dat de glastuinbouw overgestapt is van een aanpak gebaseerd op gebruiksnormen, naar een aanpak op basis van emissies.

MIA subsidie; Bent u voornemens te investeren in duurzame energie, of milieuvriendelijke technieken? Wanneer deze bedrijfsmiddelen op de Milieu- of Energielijst staan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u profiteren van een fiscale aftrek van deze investering. Lees meer over de MIA subsidie

Volgroen is een leaseconstructie, gespecialiseerd in het ontwikkelen van financiële oplossingen voor energie efficiëntie in de zakelijke markt. Wanneer u geïnteresseerd bent, neem contact op met Aqua D&S. Lees meer over operationele lease met Volgroen

Invoering zuiveringsverplichting voor de glastuinbouw

Voor de glastuinbouw is in het ‘Hoofdlijnenakkoord zuivering glastuinbouw’ de afspraak opgenomen dat per 1 januari 2018 het drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater indien voor het spoelen van het filter drainwater of bemest gietwater wordt gebruikt, voorafgaand aan lozing op het oppervlaktewater of vuilwaterriool gezuiverd moet worden, waarbij ten minste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen worden verwijderd.

Filtratie toren voorzien van trilzeef, doekfilter

Doekfilter Aqua D&S – Absoluut (patent pending)

De werking van het Doekfilter Aqua D&S is simpel; het water wordt over het doekfilter geleid, waarbij de vervuiling achter blijft op het doek van de doekfilter. Het Doekfilter Aqua D&S is dusdanig ontwikkeld, dat er absoluut geen lekkages kunnen ontstaan en vervuiling in het gefiltreerde water kan  komen. Na een bepaalde periode (naar gelang de fijn stof in het water) zal het doek verdichten en  stijgt het waterniveau,  waarbij een vlotter ervoor zorgt dat een transportmotor in werking wordt gesteld en het vervuilde doek een gedeelte opschuift. Uiteindelijk zal het doek in een opvangbak terecht komen en afgevoerd kunnen worden naar de vuilcontainer. Op een rol zit 50 meter doek en is eenvoudig te wisselen.

Het Doekfilter Aqua D&S heeft de volgende eigenschappen;

 • BESTELFORMULIER doekfilter en doek
 • Is uniek; is absoluut
 • Filtreert tot 5 micron
 • Filtert ca. 7 m3/uur, ca. 14 m3/uur, ca. 21 m3/uur en ca. 28 m3/uur
 • Werkt automatisch en is beveiligd op goede werking
 • Kan op iedere tank geplaatst worden of er kan een voorraadtank in RVS 316 meegeleverd worden
 • Is vervaardigd uit RVS 316
 • Nagenoeg geen onderhoud nodig
 • Verbruikt ca. 20 watt per uur naar gelang de vervuiling op het doek
 • Heeft een CE normering
 • 50 mtr doek op een rol, eenvoudig te wisselen

Voordelen in de praktijk

Het Doekfilter Aqua D&S neemt zeer weinig ruimte in beslag en heeft absoluut geen spoelwater.  Door de absoluut filtratie van 5 micron is het water na het Doekfilter Aqua D&S geschikt voor desinfectie door middel van Ultraviolet of Ultrafiltratie.  Al het spoelwater dat ontstaat (zandfilter etc.) kan op het Doekfilter Aqua D&S worden gefiltreerd en na desinfectie worden hergebruikt, waarbij het vervuilde doek in een vuilcontainer kan worden afgevoerd. Het Doekfilter Aqua D&S heeft nagenoeg geen onderhoud nodig en het energieverbruik is laag.

Technische gegevens Absoluut Doekfilter Aqua D&S 7 – 14 m3/uur   |   21 – 28 m3/uur

Afmeting buitenzijde:lengte 1,25 x breedte 0,80 x hoogte 0,40 mtr | lengte 1,95 x breedte 0,80 x hoogte 0,40 mtr
Waterdoorlaat bodem:lengte 0,70 x breedte 0,50 mtr | lengte 1,40 x breedte 0,50 mtr
Doekbreedte en lengte:breedte 0,70 mtr x lengte 50 mtr | breedte 0,70 mtr x lengte 50 mtr
Doekfilter Aqua D&S volledig uitgevoerd in:RVS 316
Besturingskast:voeding 230 volt ( verbruik ca. 20 watt per uur )
Niveauschakeling instelbaar:mechanisch
Overloopbeveiliging instelbaar:mechanisch
Rolbeveiliging:einde rol met signaalbeveiliging via besturingskast
Signaal-storing beveiliging:te constateren op de besturingskast en is aansluitbaar op de pomp unit en computer
Onderhoud Doekfilter Aqua D&S:nagenoeg geen onderhoud nodig

Ultrafiltratie: de oplossing voor schimmels, bacteriën en virussen

Ultrafiltratie is een techniek waarbij schimmels, bacteriën en virussen door middel van membraantechniek (rietjes) uit het water gefilterd worden.

Ultrafiltratie is een bijzonder goed alternatief voor UV, omdat ultrafiltratie de in het water aanwezige voedings- en eventuele gewasbeschermingsmiddelen ongemoeid laat. Hiermee realiseren wij een kostenbesparend effect. Ultrafiltratie heeft continu dezelfde fijnheid van filtreren, waardoor er voor een kwekerij het optimale voedingswater kan worden gerealiseerd. Het spoelwater van de ultrafiltratie kan gewoon hergebruikt worden, zodat u geen water hoeft te lozen op oppervlaktewater of riool.

De complete systemen zijn voorzien van de meest recente CE- normering. Investeren in ultrafiltratie betekent ook een aanzienlijke besparing op de jaarlijkse energie- en onderhoudskosten. Aqua D&S geeft 100% garantie op de filtratiewerking van het filtreren van schimmels, bacteriën en virussen.

De ultrafiltratie is zelfreinigend met een forward en een backwardflush. Het onderhoud van de ultrafiltratie is minimaal, wij adviseren dit minimaal 1 x per jaar uit te voeren door Aqua D&S.

Aqua D&S beschikt over ultrafiltratie units  welke leverbaar zijn voor iedere gewenste situatie en kan de ultrafiltratie units  op maat voor u leveren.

In 2014 is in het testcentrum van de WUR is de ultrafiltratie van Aqua D&S getest als ontsmetter van voedingswater tegen schimmel (Fusarium), hiervan is een rapportage beschikbaar.

Combinatie voordelen doekfilter - ultrafiltratie Aqua D&S

Doekfilter Aqua D&S

 • Is uniek; is absoluut
 • Filtreert tot 5 micron
 • Filtert ca. 14 m3/uur, ca. 21 m3/uur en ca. 30 m3/uur
 • Werkt automatisch en is beveiligd op goede werking
 • Kan op iedere tank geplaatst worden of er kan een voorraadtank in RVS 316 meegeleverd worden
 • Is vervaardigd uit RVS 316
 • Nagenoeg geen onderhoud nodig
 • Verbruikt ca. 20 watt per uur naar gelang de vervuiling op het doek
 • Heef een CE normering
 • 50 mtr doek op een rol, eenvoudig te wisselen
 • Klaar voor de toekomst

Ultrafiltratie AQUA D&S

 • Volledig vrij van schimmels, bacteriën en virussen
 • Voedings- en eventuele gewasbeschermingsmiddelen worden ongemoeid gelaten
 • Filtreert iedere capaciteit
 • Spoelwater ultrafiltratie gaat terug op het doekfilter, volledige recirculatie
 • Besparing op jaarlijkse energie- en onderhoudskosten
 • Heeft een CE normering
 • Klaar voor de toekomst
 • Getest door WUR
Of mail ons: info@aquadns.nl
Meer informatie? Bel naar: +31 162 457 990