Reinigen leidingnet

Reinigen van uw installatie

Wat is de oorzaak van de besmetting in uw drinkwaterinstallatie? Het is van essentieel belang om te weten waar dit vandaan komt. Nadat Aqua D&S een risico inventarisatie heeft uitgevoerd kan het zijn dat Aqua D&S adviseert diverse aanpassingen te doen aan het leidingnet zodat deze voldoet aan de norm NEN 1006.  Wij kunnen uw installateur hierbij ondersteunen.

Als uit de analyse van de watermonsters blijkt dat het leidingwater > (meer) 100 kolonie-vormende eenheden per liter(kve/l) bevat, dient u volgens het drinkwaterbesluit bij deze verhoogde waarde bepaalde handelingen te verrichtten, afhankelijk van uw situatie. Hierin wordt u door ons ondersteund.

Met onze zorgvuldige werkwijze, kennis en unieke spoeltechniek wordt middels door reiniging de biofilm (voedingsbodem voor bacteriën) geheel verwijderd uit uw drinkwaterinstallatie. Als de biofilm, bacteriën en virussen geheel verwijderd zijn uit uw leidingnet, dan is er een 0 situatie gecreëerd.

Voor meer informatie of advies verzoeken wij u geheel vrijblijvend met ons contact op te nemen.

Contact opnemen