Regelgeving

Tot 1 januari 2013 was het Besluit glastuinbouw van kracht. Dit besluit was in de plaats gekomen van het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw en het Besluit en tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer. Bovendien was dit besluit voor een groot deel gebaseerd op het convenant glastuinbouw dat het bedrijfsleven en de overheid in 1997 hebben gesloten. Het Besluit glastuinbouw is het eerste besluit waarin zowel voorschriften gebaseerd op de Wet milieubeheer als op de Waterwet zijn opgenomen. Per 1 januari 2013 maakt het Besluit glastuinbouw onderdeel uit van het Activiteitenbesluit. Nieuw daarbij is, dat de glastuinbouw overgestapt is van een aanpak gebaseerd op gebruiksnormen, naar een aanpak op basis van emissies.

MIA subsidie; Bent u voornemens te investeren in duurzame energie, of milieuvriendelijke technieken? Wanneer deze bedrijfsmiddelen op de Milieu- of Energielijst staan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u profiteren van een fiscale aftrek van deze investering. Lees meer over de MIA subsidie

Volgroen is een leaseconstructie, gespecialiseerd in het ontwikkelen van financiële oplossingen voor energie efficiëntie in de zakelijke markt. Wanneer u geïnteresseerd bent, neem contact op met Aqua D&S. Lees meer over operationele lease met Volgroen

Contact opnemen