Legionellapreventie

Aqua D&S is gespecialiseerd op het gebied van legionellapreventie. Onze werkwijze is persoonlijk en resultaatgericht met een duidelijke visie voor het beheersbaar maken van de…

lees meer
Automatisering / Tijdbesparing met Aqua App

U dient een logboek bij te houden en Aqua D&S kan dit op basis van maatwerk voor u verzorgen, met behulp van ons geautomatiseerd systeem. Bij een eventuele controle…

lees meer
Wetgeving

In de wet staat beschreven waaraan u moet voldoen; Zie de wet. In dit nieuwe drinkwaterbesluit hoofdstuk 4 en in de Arbowetgeving beleidsregel 4.87 staan de regels beschreven…

lees meer
Certificering

Aqua D&S is in het bezit van het ISO 9001-2015 managementsysteem en de BRL 6010, de beoordelingsrichtlijn voor legionellapreventie adviesbureaus, de richtlijn welke verplicht is…

lees meer
Legionellabesmetting – reiniging leidingnet

Wat is de oorzaak van de besmetting in uw drinkwaterinstallatie? Het is van essentieel belang om te weten waar dit vandaan komt. Nadat Aqua D&S een…

lees meer
Ultrafiltratie BRL-K14010-01 (drinkwater)

Aqua D&S levert ultrafiltratie welke BRL K-14010-1 gekeurd is. Ultrafiltratie is een alternatieve techniek voor legionellapreventie en ontworpen om…

lees meer
Samenwerkingsverband

Ten behoeve van een optimale dienstverlening en het voorkomen van belangenverstrengeling heeft Aqua D&S een samenwerkingsverband met diverse gespecialiseerde partners…

lees meer
Glas en tuinbouw

Tot 1 januari 2013 was het Besluit glastuinbouw van kracht. Dit besluit was in de plaats gekomen van het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw en het Besluit en tuinbouwbedrijven…

lees meer

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?