Oplossing legionellaproblematiek voor Tandarts en Orthodontist

Singelfiltratie; De oplossing voor de legionellaproblematiek voor Tandarts en Orthodontist.
Aqua D&S is gespecialiseerd op het gebied van legionellapreventie en is BRL 6010 gecertificeerd. De BRL 6010 is een certificaat voor het mogen beoordelen van prioritaire drinkwaterinstallaties op het gebied van legionellapreventie.
Daar de legionellabacterie in het drinkwater in zeer kleine hoeveelheden aanwezig kan zijn, is het in sommige situaties zeer belangrijk om de bacterie te verwijderen uit het drinkwater voordat het naar de behandelstoel gaat. Dit kunnen we realiseren met een zeer eenvoudige duurzame filtratietechniek, te weten singelfiltratie. Deze filtratietechniek filtreert voor 100% de legionellabacterie blijvend uit het drinkwater.
De singelfiltratie van Aqua D&S levert bacterievrij drinkwater, wat voor tandartsen en orthodontisten van zeer groot belang is. Iedere tandarts/orthodontistenstoel is een aerosol (vernevel) vormig tappunt. De singelfiltratie is een alternatieve techniek en ontworpen om uw leidingwater blijvend legionella vrij te houden. De tandartsen en orthodontisten zijn gegarandeerd dat er geen legionella in het drinkwater zit van hun patiëntenstoel.
Door singelfiltratie van Aqua D&S toe te passen als poortwachter, heeft u een optimale bescherming tegen schimmels, bacteriën en virussen in uw drinkwaterinstallatie. Singelfiltratie is klein en eenvoudig te plaatsen in een bestaande/nieuwe drinkwaterinstallatie, het voegt niets aan het drinkwater toe en de mineralen blijven ongemoeid. Aan de samenstelling van het drinkwater wordt dus niets veranderd en een kortstondige stroomuitval heeft geen invloed op het functioneren van de singelfiltratie van Aqua D&S.
De singelfiltratie voldoet aan alle geldende eisen en is dus voorzien van een CE normering en een BRL-K-14010-1 (drinkwater toelating).
Een pilot met singelfiltratie van Aqua D&S, is uitgevoerd bij een orthodontistenpraktijk. Vanuit de genomen watermonsters is na analyse geen legionella meer aangetroffen. Na de zomervakantie worden er weer watermonsters genomen wat een totaalbeeld geeft na stilstand van het drinkwater, tijdens de zomervakantie.
Bent u geïnteresseerd in singelfiltratie van Aqua D&S, zodat uw praktijk voorgoed legionella vrij is en u aan de huidige wetgeving voldoet? Neem dan contact met Aqua D&S op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Bron: http://ntdigitaal.nl/content/legionellabestrijding