Natte koeltoren

Natte koeltorens zijn onderdeel van koelinstallaties die gebruikt worden voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen. De warmte wordt dan door middel van het vernevelen van water in een open constructie afgevoerd. Natte koeltorens staan bekend als belangrijke besmettingsbronnen van legionella. Bij natte koeltorens moet een risico inventarisatie en een beheersplan worden opgesteld. Ook moet een logboek worden bijgehouden.