Mestfiltratie is de oplossing voor de totale mestverwerking

Loosbaar water filtreren uit drijfmest wordt in Aqua D&S nieuwsbrief nummer 5 onder de aandacht gebracht. Door het lage gehalte aan droge stof is de afvoer van drijfmest kostbaar. Bedragen van € 15,– per kuub zijn geen uitzondering. Het transporteren van ‘water’ vanwege het lage gehalte aan droge stof maakt de afvoer van drijfmest dus erg duur. Gezocht is naar een methode die het transport van ‘water’ beperkt, er voor zorgt dat de uitstoot van fijnstof verminderd, de stankoverlast verminderd en terugwinning van grondstoffen mogelijk maakt. De verwerking van de drijfmest vindt op het bedrijf plaats. Alles is bedoeld om de mestafzet-kosten te verlagen. In zijn geheel moet de methode een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving.

Basis voor de methode is ultrafiltratie. Ultrafiltratie is een innovatieve ontwikkeling en kostenbesparend. Wat is ultrafiltratie en wat doet het? Ultrafiltratie is een membraantechniek (microfiltratie) voor waterzuivering, het verwijdert bacteriën en virussen zodat veilig en schoon water het resultaat is. De samenstelling (mineralen) van het water wordt niet gewijzigd door toepassing van de membraantechniek. Er wordt niets toegevoegd. Ultrafiltratie is een uiterst simpele en langjarig bewezen techniek, werkt kostenbesparend, kost minder arbeid en heeft een minimaal energieverbruik en is milieuvriendelijk.

Allereerst wordt de drijfmest in een dikke en dunne fractie gescheiden. Tijdens het filtreren van de dunne fractie van de drijfmest worden ook schimmels en bacteriën eruit gefiltreerd. In de tot nu toe uitgevoerde duurtesten bleek na analyse van de monsters door een gerenommeerd laboratorium dat de hoeveelheid stikstof en fosfaten in het gefiltreerde water fors afnamen. De resultaten werden aan een waterschap in den lande voorgelegd.
Hun reactie was dat dit mogelijkheden gaf onder toevoeging van extra zuurstof direct te lozen op oppervlakte water. Lozing op de riolering behoort ook tot de mogelijkheden. Een tot nu toe mooi bereikt resultaat.

De verwachting is dat in september aanstaande er een complete proefinstallatie operationeel is.

In de agrarische sector geeft de toepassing van ultrafiltratie van drijfmest de mogelijkheid tot aanzienlijke kostenbesparingen. Een oplossing die past in het huidige tijdsbeeld van duurzaam ondernemen.