Loden leidingen

Het zorgdragen voor schoon en veilig drinkwater is de kernactiviteit van Aqua D&S.

Onze expertise is dat bij de meeste huizen/panden die zijn gebouwd tot 1960, vaak nog loden leidingen aangetroffen worden in de drinkwaterinstallatie.

De woningeigenaar of pandeigenaar, dat wil zeggen uzelf of de verhuurder, is verantwoordelijk voor het vervangen van de loden waterleidingen in het huis of pand vanaf de watermeter. Uit onderzoek is gebleken dat lood ernstige gezondheidsschade kan veroorzaken, veel mensen zijn hier niet van op de hoogte. Lood in uw drinkwaterinstallatie heeft namelijk zowel geen geur als kleur.

Sinds 1990 zijn alle loden leidingen tot aan de watermeter verwijderd. Dat neemt niet weg dat er geen lood meer in uw huis of pand aanwezig is.

Het is echter bekend dat lood terug te vinden is in drinkwater, ook al heeft u geen loden leidingen, alleen is deze concentratie vele malen lager en bedraagt dit 1 microgram per liter. De norm voor lood in drinkwater bedraagt 10 microgram per liter water. Tevens is de overheid bezig om in de wet op te nemen, dat de nieuwe maximale norm 5 microgram per liter gaat worden. Lood is zeer eenvoudig te constateren in uw drinkwaterinstallatie door het  nemen van een watermonster en dit te laten analyseren.

Aqua D&S is gespecialiseerd in het opsporen van loden leidingen in panden. Wij zijn op de hoogte van de actuele wetgeving en kunnen u de juiste ondersteuning geven. Het in kaart brengen van leidingen en adviseren op het gebied van verwijderen van loden leidingen is dan ook onze specialiteit, hiermee kunnen we u optimaal ontzorgen.