Professionele legionellapreventie voor bedrijven

Wat houdt professionele legionellapreventie voor bedrijven in? Legionella preventie is het voorkomen van de legionella bacterie, die voorkomt in grondwater, oppervlaktewater en drinkwater en waarvan we ernstig ziek kunnen worden. 

Dankzij de professionele legionellapreventie van Aqua D&S blijven alle waterleidingen in uw bedrijfspand hygiënisch. Ook voorkomt u dat het aantal bacteriën in het water toeneemt en legionella een kans krijgt zich te ontwikkelen. We ontzorgen u volledig en maken eventuele risico’s beheersbaar. We zijn het legionella adviesbureau waar bedrijven terecht kunnen!

We zijn een BRL-6010 gecertificeerd bedrijf en specialist in legionellapreventie.

Onderneem vandaag nog actie om een besmetting te voorkomen. Wilt u meer weten over de legionella behandeling of direct onze professionele hulp inschakelen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. We helpen u graag verder.

Contact opnemen

Waarom is legionellapreventie nodig?

Op tijd actie ondernemen is van belang om besmetting en de mogelijke gevolgen hiervan te voorkomen. U kunt beter aan legionellapreventie doen dan achter de feiten aanlopen. Dankzij legionella preventie voorkomt u onder andere een verhoogd risico op de veteranenziekte, longontsteking en andere veelvoorkomende ziektes naar aanleiding van een legionella infectie.

Er is nog veel onwetendheid over legionella en over het op de juiste wijze toepassen van de soms complexe regel- en wetgeving. Waar moeten bedrijven, beheerders van gebouwen en eigenaren van panden die water leveren aan derden op letten? We komen dit graag in een vrijblijvend gesprek toelichten, zodat u precies weet hoe een besmetting voorkomen kan worden.

Onderneem daarom vandaag nog actie. Controleer bijvoorbeeld of legionellapreventie voor uw bedrijf verplicht is.

Wat is legionella?

Legionella is een bacterie die voorkomt in grondwater, oppervlaktewater en drinkwater. De legionella bacterie is niet gevaarlijk, totdat de bacterie zich vermenigvuldigt en via druppels waternevel in de lucht komt die wij inademen. Wanneer de temperatuur van het water tussen de 20 en 50 graden Celsius is of lange tijd stilstaat, gaat de legionella bacterie zich vermenigvuldigen. We worden alleen ziek door deze bacterie als we besmette neveldruppeltjes inademen. Water vernevelt bijvoorbeeld in een douche, een stoombad of bubbelbad en natte koeltorens.

legionellapreventie

Het is niet gevaarlijk wanneer we besmet water drinken. Legionella is ook niet over te dragen van mens op mens. Het gaat echt om de kleine druppeltjes water die vernevelen en ingeademd kunnen worden.

Legionella beheersplan opstellen

Kies voor een legionella beheersplan om problemen en vervelende ziektes te voorkomen. Dankzij onze service bent u verzekerd van een laag besmettingsrisico. Hoe gaan we dan te werk? We komen eerst bij u controleren hoe het ervoor staat. Na de risico-inventarisatie adviseren we u eventueel om aanpassingen te doen aan het leidingnet. Het is immers van belang dat het leidingnet voldoet aan de norm NEN 1006.

In het beheersplan zijn alle belangrijke stappen die u dient te volgen verwerkt. Van een monster afname, tot aan een watertemperatuur meting en het doorspoelen van de waterleidingen. Al deze stappen dragen bij aan de legionella preventie, zodat de bacterie geen kans krijgt om zich te nestelen.

Risico beheersplan

Wanneer is een legionella beheersplan verplicht?

Voor bepaalde vastgestelde installaties is een legionella beheersplan verplicht in Nederland. Dat wil zeggen dat bedrijven of beheerders van locaties en installaties waar mensen een hoger risico lopen op een legionellabesmetting, maatregelen moeten nemen.

Dit geldt o.a. voor:

 • Prioritaire installaties:
  Voorbeelden daarvan zijn de leidingwaterinstallaties bij o.a. ziekenhuizen, zorginstellingen, asielzoekerscentra, hotels, verpleeghuizen, campings, sauna’s, truckstops en grotere bed-and-breakfasts.
 • Natte koeltorens, zwembaden en badinrichtingen
 • Overige risicovolle waterinstallaties:
  Denk aan bubbelbaden, fonteinen, luchtbevochtiger- en mistsystemen, mobiele koelers en bedrijfsprocessen waarbij waterverneveling plaatsvindt.
 • Tijdelijke waterinstallaties:
  Bijvoorbeeld voor sportevenementen en festivals.

Wat moet ik als eigenaar van een bedrijf of drinkwaterinstallatie doen om legionella te voorkomen?

Wanneer u een bedrijf heeft dat drinkwater levert aan derden of u bent eigenaar of beheerder van een drinkwaterinstallatie uit een van bovengenoemde categorieën, dan bent u verplicht een aantal maatregelen te nemen.

Verplichte maatregelen voor bedrijven en eigenaren van drinkwaterinstallaties

 • U moet door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf een risico-inventarisatie laten uitvoeren. Tijdens de inspectie wordt beoordeeld of de installatie voldoet aan alle wettelijke voorschriften en wordt gekeken waar de zwakke plekken in de installatie zich bevinden.
 • Op basis van de risicoanalyse moet u een legionella beheersplan laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf waarin wordt beschreven welke maatregelen er worden getroffen om legionella tegen te gaan. De maatregelen moeten worden bijgehouden in een logboek.
 • Het water dient minimaal twee keer per jaar gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van legionella. Ook dit moet gebeuren door een gecertificeerd bedrijf.
 • U bent verplicht om maatregelen te nemen, zoals regelmatig de leidingen doorspoelen.

Meer informatie over de regelgeving hiervan is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Wij kunnen u echter ook alle informatie geven en voor u nakijken of een beheersplan voor u verplicht is, neem daarvoor gerust contact met ons op.

Contact opnemen

Wat is BRL 6010?

Zoals hierboven genoemd, zijn sommige bedrijven wettelijk verplicht (vastgelegd in het drinkwaterbesluit) om bepaalde maatregelen te nemen om de groei van legionella bacteriën tegen te gaan. Omdat dit een serieuze zaak is kunt u dit niet zomaar zelf doen maar moet u dit laten uitvoeren door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. BRL 6010 (Beoordelingsrichtlijn 6010) is een richtlijn die is opgesteld door de overheid waarin de eisen staan waar legionella-adviseurs aan moeten voldoen om dit certificaat te mogen voeren.

Met andere woorden: BRL6010 is een kwaliteitskeurmerk voor bedrijven en legionella adviesbureau die zich bezighouden met legionellapreventie. Bedrijven die in bezit zijn van dit certificaat mogen risicoanalyses uitvoeren en beheersplannen opstellen die wettelijk rechtsgeldig zijn. Wanneer u kiest voor een BRL6010 gecertificeerd bureau weet u dus zeker dat u kiest voor een bedrijf dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft en belangrijker, voldoet aan alle wettelijke eisen.

Wat we voor u kunnen betekenen?

Als adviesbureau legionella helpen we u waarborgen dat legionella bij u geen kans krijgt om te nestelen. We leveren systemen die u het meest zuivere water garanderen. Dat is zeer belangrijk wanneer u bedrijfskundig veel met water werkt.

Wat mag u dan van onze service verwachten? Dat hebben we voor u opgesomd:

 • Gespecialiseerd in legionella preventie;
 • Werken resultaatgericht;
 • Persoonlijke werkwijze;
 • Altijd op de hoogte van de wettelijke eisen;
 • Complete ontzorging inclusief oplossingen;
 • Totaalconcept: van informatie tot oplossing en nazorg.

Symptomen van legionella

U kunt een besmetting met legionella herkennen aan een aantal symptomen. Er zijn twee vormen van besmetting: de legionella griep en de veteranenziekte. Bij de legionella griep heeft men alleen last van koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Meestal gaat deze ziekte zonder behandeling na enkele dagen gelukkig vanzelf over. Bij de zwaardere vorm van legionella, ook wel de veteranenziekte genoemd, heeft u last van een flinke longontsteking. Koorts, kortademigheid, verwardheid, overgeven en diarree kunnen daarbij de revue passeren.

Risicogroepen en gevolgen van de bacterie

De legionella bacterie kan, zoals hierboven genoemd, een ernstige longontsteking veroorzaken. Voor oudere mensen kan het levensbedreigend zijn, omdat die meestal wat minder weerstand hebben. Ook voor kleine kinderen met weinig weerstand kan een besmetting levensbedreigend zijn. Maar ook als men rookt of veel alcohol drinkt, is het risico op besmetting groter. Besmetting met legionella gebeurt via de longen, wanneer we de besmette neveldruppels inademen. Dit kan voor vervelende gezondheidsrisico’s zorgen.

Voorkom zelf een legionella besmetting

Er zijn een aantal zaken die bijdragen aan het voorkomen van een besmetting met legionella. Een advies is bijvoorbeeld om iedere week alle kranen in huis te gebruiken. Heeft u een kraan, zoals de douchekop, een week of langer niet gebruikt? Om legionella te voorkomen raden we aan om de douchekop goed te spoelen. Dompel de douchekop onder in een emmer met water en zet de douche aan. Wanneer u de douche op zijn heetst zet en de douchekop bij het afvoerputje houdt, wordt de waterleiding ook meteen doorgespoeld.

Contact opnemen

Professionele legionellapreventie

U kunt natuurlijk ook kiezen voor een professionele aanpak bij legionellabesmetting. Zo is onze singelfiltratie de oplossing voor water in zijn zuiverste vorm. Deze vorm van legionellapreventie is dé oplossing voor tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten. Deze methode zorgt voor water in zijn zuiverste vorm. U bent compleet beschermd tegen schimmels, virussen en bacteriën in de drinkwaterinstallatie van de stoel. We bieden u een complete ontzorging op het gebied van legionellabestrijding. Optimale waterkwaliteit: dat is ons doel!

Singelfiltratie
Singelfiltratie

Onderneem snel actie bij symptomen

De meeste mensen worden niet ziek van legionella. Het is wel van groot belang om snel actie te ondernemen wanneer een legionella behandeling noodzakelijk is. Het overlijdensrisico is namelijk 5 tot 25 procent. De ziekte is goed te behandelen met de juiste antibiotica, maar er bestaat geen inenting tegen. Wanneer niet op tijd wordt begonnen met de antibiotica, kan de patiënt langdurig ziek worden met blijvende gevolgen. Gevolgen hiervan zijn klachten zoals vermoeidheid en moeite hebben met evenwicht houden.

Raadpleeg bij symptomen meteen een arts, want de patiënt kan dan in het ergste geval zelfs overlijden. Ook wanneer u in het buitenland bent geweest is het van belang dit aan te geven bij de arts. Net als wanneer u veel in contact bent geweest met water. Hoe sneller de arts medicatie voorschrijft, hoe beter. Dan bent u na een paar weken weer helemaal de oude.

Glas- en tuinbouw

Ook in de glas- en tuinbouw zijn we actief in het voorkomen van legionella. We zijn altijd voorbereid op de nieuwe regelgevingen en zuiveringsplicht. Voor glas- en tuinbouw gebruiken we een doekfilter, dat tot 5 micron filtreert. Daarnaast hebben we een ultrafiltratie die schimmels, bacteriën en virussen uit het water verwijdert. Dit gebeurt door gebruik te maken van membraamfiltratie. Een fijn filter dat stoffen scheidt op grootte en zelfs opgeloste stoffen kan filteren.

Ons ultrafiltratie systeem is in 2014 officieel getest als ontsmetter van voedingswater tegen schimmel. Een groot voordeel van de ultrafiltratie is dat het spoelwater hergebruikt kan worden. Daardoor hoeft u niet onnodig water te lozen in bijvoorbeeld het riool.

We denken in een totaaloplossing en we zijn klaar voor de toekomst.

Onze systemen

Naast een doekfilter en ultrafiltratie gebruiken we ook andere systemen voor legionellapreventie. Zo gebruiken we ook een trilzeef en een filtratietoren. We maken uitsluitend gebruik van de beste systemen om legionella te voorkomen. Met deze systemen werken we resultaatgericht, waarbij we een duidelijke visie hebben voor het beheersbaar maken van de risico’s rondom legionella.

Optimale waterkwaliteit

We bieden u kennis, kunde en zeer ruime ervaring op het gebied van legionellapreventie. Dit doel bereiken we aan de hand van de volgende stappen:

 • Het vooraf beoordelen van installatietekeningen;
 • Bouwbegeleiding inclusief rapportage;
 • Het uitvoeren van een risico-inventarisatie;
 • Het opstellen van een beheersplan;
 • Laatste wetgeving (begeleiding en ondersteuning bij controle legionella wetgever);
 • Controle van keerkleppen;
 • Het nemen van watermonsters door het RvA laboratorium;
 • Legionellavrije douchekoppen;
 • Reinigen van de installatie;
 • Ultrafiltratie BRL-K14010-1;
 • Aqua App (digitaal beheer logboek).

Maak een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen met legionellapreventie of wilt u direct onze hulp inschakelen? Of wilt u meer weten over de andere diensten die we aanbieden? Dat kan! Neem direct contact met ons op via de contactpagina. Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug. Wij zijn Aqua D&S: dé specialist op het gebied van legionellapreventie. Het is onze missie om tot een optimaal resultaat te komen!

Wanneer een legionellapreventie bureau inschakelen?

Als uw leidingwaterinstallatie een prioritaire installatie is, bent u verplicht om een legionellapreventieplan op te stellen. Ook voor natte koeltorens, zwembaden en badinrichtingen, bedrijfsprocessen met waterverneveling en overige risicovolle waterinstallaties geldt een verplicht beheersplan in Nederland.

Een legionella besmetting kan ernstige gevolgen hebben: het overlijdensrisico ligt op 5 tot 25 procent. Onderneem dus op tijd actie en schakel een legionella adviesbureau. We leveren systemen die u altijd het meest zuivere water garanderen.

Wat is de beste oplossing voor legionella?

Een van de meest duurzame en verantwoorde manieren om water te zuiveren van ongewenste virussen en bacteriën is ultrafiltratie. Het is een membraan-techniek, ofwel een fysische en mechanische scheidingsmethode. Dankzij ultrafiltratie is het mogelijk om besmetting met de legionella bacterie te voorkomen.

Wat staat er in een legionella beheersplan?

In het legionella beheersplan staan alle belangrijke stappen die uitgevoerd moeten worden. Van een monsterafname, tot aan een watertemperatuurmeting en het doorspoelen van de waterleidingen. Al deze stappen dragen bij aan de preventie van legionella.

Wat kan ik zelf doen tegen de legionella bacterie?

U kunt de legionella bacterie uit uw water houden door iedere week alle kranen in huis te gebruiken. Wanneer u een kraan een week of langer niet heeft aangezet, raden we u aan om de douchekop goed te spoelen.

Dompel de douchekop onder in een emmer met water en zet de douche op zijn heetst aan. Vervolgens houdt u de douchekop bij het afvoerputje, zodat de waterleiding ook wordt doorgespoeld. Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op.

Contact opnemen