Legionella en corona

Iedereen heeft hoe dan ook te maken met corona. Als gebouweigenaar kun je soms het pand niet in om belangrijke werkzaamheden te verrichten. Dat is niet bevorderlijk voor het leidingwerk. In de leidingen zal de biofilm, waar o.a. de legionellabacterie zich in ontwikkelt, zonder spoelen blijven groeien. De verminderde doorstroming zorgt ook voor bacteriegroei. Bij leegstand blijven wij ondersteunen op het gebied van legionellapreventie. Juist in deze vervelende tijd is het belangrijk.