Koeltorens niet zonder gevaar

In het Belgische Evergem zijn bij de papierfabriek Stora Enso in de 30 mensen besmet geraakt met de legionellabacterie en er zijn zelfs 2 dodelijke slachtoffers gevallen. De koeltoren is de bron van één van de ergste legionella-uitbraken van de laatste decennia in Europa. De koeltoren is momenteel volledig stilgelegd en wordt pas heropgestart na een grondige reiniging en inspectie.

Een besmetting met de legionellabacterie kan leiden tot de zogenaamde veteranenziekte. Symptomen van deze ziekte zijn: hoestaanvallen, koorts en ademhalingsmoeilijkheden. Vooral voor mensen met een zwak immuunsysteem kan de ziekte dodelijk zijn.

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt maar weer eens het belang van een goede controle van installaties. Het is immers niet vanzelfsprekend dat deze vrij is van de legionellabacterie. Voor de veiligheid van uw installaties in gebouwen en woningen bent u bij Aqua D&S aan het juiste adres. Zo staan we u onder meer bij in legionellapreventie en -beheer. Via een risicoanalyse en beheersplan worden de risico’s van uw installaties in beeld gebracht. Beschreven wordt welke maatregelen u moet treffen om deze risico’s tot een minimum te beperken. Maatregelen kunnen zijn het eenmalig aanpassen van de installatie tot periodieke maatregelen als het controleren van de keerkleppen en het nemen van watermonsters.