Keerklepcontrole

Keerklepcontrole laten uitvoeren? Met het oog op de volksgezondheid is legionellapreventie van groot belang, met name bij prioritaire locaties. Om besmetting te voorkomen, voeren onze BRL 6010 gecertificeerde inspecteurs de keerklepcontrole voor u uit, zorgen we voor een helder rapport en geven we waar nodig advies. Neem contact op met Aqua D&S.

Waarom keerklepcontrole laten uitvoeren?

Apparaten die direct op de waterleiding zijn aangesloten hebben keerkleppen. Wat is de functie van een keerklep? Een andere naam voor een keerklep is een terugstroombeveiliging en het voorkomt dat vervuild water terugstroomt in de collectieve waterleiding. Als de terugstroombeveiliging lekt of verkeerd geïnstalleerd is, kunnen bijvoorbeeld wasmiddelen of legionellabacteriën zich verspreiden door de installatie. Dit kan uw leidingwater nadelig beïnvloeden en schadelijk zijn voor de gezondheid. Volgens het Waterwerkblad 1.4G moeten keerkleppen jaarlijks worden gecontroleerd.

Verplichte legionella maatregelen bij prioritaire locaties

Bij prioritaire locaties kunnen mensen risico lopen op een legionellabesmetting wanneer ze in aanraking komen met vervuild leidingwater. Bent u eigenaar van een prioritaire locatie, zoals een ziekenhuis, hotel of bungalowpark? Dan dient u vanuit de legionellawetgeving preventieve maatregelen te nemen om besmetting tegen te gaan, zoals het laten uitvoeren van een keerkleppen controle. Locaties met een collectieve watervoorziening lopen namelijk een grotere kans op legionellabesmetting.

Als eigenaar van een prioritaire locatie dient u minimaal 2 keer per jaar het leidingwater te controleren op legionellabacteriën door een BRL 6010 gecertificeerd bureau. Een geaccrediteerd laboratorium doet vervolgens de metingen en stelt een rapport op. Wanneer zich 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l) of meer in het water bevinden, dan dient u maatregelen te nemen om het aantal bacteriën terug te dringen en de drinkwaterbeveiliging te waarborgen.

Onze werkwijze

Bij Aqua D&S controleren en keuren wij keerkleppen volgens de eisen en methoden die zijn beschreven in Waterwerkblad 1.4G van de algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties. De testmethode is hierbij afhankelijk van een aantal factoren:

  • Het type terugstroombeveiliging
  • Het aangesloten apparaat
  • De aanwezigheid van afsluiters
  • De bereikbaarheid van de keerkleppen op uw locatie

Keerklepcontrole door een BRL 6010 gecertificeerd bureau

De BRL 6010 bestaat uit richtlijnen die specifiek zijn ontworpen voor legionellapreventie in watersystemen. Deze certificering zorgt ervoor dat wij als gecertificeerd bureau voldoen aan de noodzakelijke bekwaamheid om de groei en verspreiding van legionellabacteriën te voorkomen. Deze certificering omvat verschillende aspecten van het waterbeheer om contaminatie te voorkomen.

Neem contact op

Wilt u meer weten over de keerklep controle? Neem gerust contact op of vraag direct een offerte aan. U kunt contact opnemen door het contactformulier in te vullen, een e-mail te sturen naar info@aquadns.nl of te bellen naar +31 162 457 990.

Contact opnemen