Kassenteelt en schoon water is essentieel

Schoon water is van groot belang. Schoon water, zonder de mineralenhuishouding aan te tasten, maar wel het water ontdoen van o.a. levende organismen als bacteriën, schimmels, medicijnen en andere microbiologische vervuiling wordt in Aqua D&S nieuwsbrief nummer 4 aandacht voor gevraagd. Schoon water is essentieel in de kassenteelt.De biofilm, een dun slijmlaagje, speelt hierin een belangrijke rol naast het voorkomen van zgn. dode leidingen waar stilstaand water een gevaarlijke bron voor de ontwikkeling van bacteriën en schimmels is. De biofilm hecht zich aan de binnenzijde van drinkwaterleidingen en is altijd aanwezig. De kunst is om de aan de biofilm hechtende bacteriën, schimmels en medicijnen te bestrijden en vervolgens te voorkomen.

Voor de bestrijding ervan worden verschillende methodieken met allemaal hun eigen specifieke eigenschappen toegepast. Een methodiek is UV waterdesinfectie.

Hoe werkt UV?

UV-C is onzichtbare straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is, UV-C licht heeft een golflengte van minder dan 280 nm (“korte golven”). Stralen met deze golflengte hebben de capaciteit om DNA te beschadigen en dit kan ingezet worden om micro-organismen te vernietigen.

Ook onder water kunnen in het water levende micro-organismen door deze straling effectief worden vernietigd. De UV-C straling neutraliseert
bacteriën, virussen en andere primitieve organismen en stopt de voortplanting ervan.
UV-C lampen geven een blauw licht, wat in feite een bijproduct is van de desinfecterende werking, UV-C zelf is onzichtbaar.
Kijk je naar de praktijk dan valt op dat de effectiviteit afneemt juist vanwege de altijd aanwezige biofilm. De hoeveelheid elektriciteit is een ander veel gehoorde opmerking.

Is er een goed alternatief?

Het antwoord erop is ja. Ultrafiltratie is een innovatieve ontwikkeling, kostenbesparend en DE definitieve oplossing voor bacterie-, schimmel- en medicijnvrij water. Wat is ultrafiltratie en wat doet het? Ultrafiltratie is membraantechniek (microfiltratie) voor waterzuivering, het verwijdert bacteriën en virussen zodat u veilig en schoon drinkwater heeft.

De samenstelling (mineralen) van het water wordt niet gewijzigd door het plaatsen van ultrafiltratie, omdat er niets aan het water wordt toegevoegd. Ultrafiltratie is een uiterst simpele en langjarig bewezen techniek, werkt kostenbesparend; minder arbeid, minimaal energieverbruik en is milieuvriendelijk.

Wij adviseren u het leidingwerk te reinigen dit kan door middel van onze unieke spoeltechniek waarbij de met bacteriën besmette biofilm verwijderd wordt zodat u probleemloos 100% garantie heeft op de werking van de ultrafiltratie. De ultrafiltratie wordt pas in werking gesteld na het reinigen van het leidingwerk en dit resulteert in bacterie, schimmel en medicijnen vrij drinkwater. De investering in ultrafiltratie verdient zich veelal binnen 1 jaar tot 1,5 jaar terug, afhankelijk van de situatie. Wij lichten dit graag toe in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs.

Ultrafiltratie in combinatie met onze spoeltechniek is uniek en u beschikt over schoon drinkwater ten behoeve van uw producten voor nu en in de toekomst. Een toegevoegde waarde voor uw product. Een oplossing van deze tijd die geheel past in een duurzame omgeving.