Inspectie/Certificering

Inspectie en certificering

Aqua D&S werkt volgens de ISO 9001-2015 managementsysteem en de BRL6010. De BRL 6010 is de beoordelingsrichtlijn voor legionellapreventie adviesbureaus, de richtlijn welke verplicht is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Aqua D&S draagt er dan ook zorg voor dat haar medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van legionellapreventie. Tevens zijn al onze medewerkers Vca gecertificeerd.

Onder de norm ISO 9001 heeft Aqua D&S een uniek certificeringssysteem, waarmee u kunt aantonen dat u voldoet aan de eisen welke worden gesteld door het drinkwaterbesluit of arbodienst. Uw beheersplan, het bijhouden van het logboek alsmede wijzigingen in uw installatie worden periodiek gecontroleerd, waarmee u ten alle tijden blijft voldoen aan uw zorgplicht zelfs indien er iets in de wetgeving gewijzigd wordt. U bouwt met deze controle een complete historie van uw installatie op en dit kan zeer welkom zijn bij uitbreiding van uw installatie.

Contact opnemen