Frequentietechniek drinkwater/proceswater

Frequentietechniek voor drinkwater en proceswater

Legionella is de nachtmerrie van iedere verantwoordelijke voor drinkwaterinstallaties en andere locaties waar deze besmetting zich voor kan doen. Door het toevoegen van kleine hoeveelheden koper/zilver kan legionella worden bestreden, maar dit blijft – ondanks de geringe hoeveelheden –  een ongewenste chemische toevoeging. Het bewaken van de juiste waterkwaliteit leidt bovendien tot hoge beheerskosten. Aqua D&S introduceert voor het reinigen en zuiver houden van drink- en proceswater een revolutionaire, gepatenteerde oplossing: frequentietechniek.

Bij frequentietechniek worden frequentiegolven van boven de 20 kHz in het leidingwater geactiveerd. Niet hoorbaar voor de volwassen mens en dier, maar funest voor de biofilm die de voedingsbodem vormt voor, onder andere, de legionellabacterie. In tegenstelling tot andere technieken veroorzaakt de frequentietechniek geen corrosie en is er geen effect op geur of smaak van het water. De frequentietechniek wordt door Aqua D&S exclusief op de Nederlandse markt gebracht en is een unieke oplossing die inmiddels uitgebreid in de praktijk is getest.

Lage beheerskosten

Bij de installatie worden transducers in het bestaande leidingwerk gemonteerd, in een RvS 316 Y-stuk 60° of kunststof T-stuk 45°. De transducers zorgen ervoor dat de frequentiegolven het hele leidingwerk bereiken, inclusief de tot op heden onbereikbare ‘dode leidingen’. Het Y-stuk met transducers worden demontabel geïntegreerd om het jaarlijks onderhoud te vereenvoudigen. De eenvoudige implementatie en de zorgeloze werking leiden tot fors lagere beheerskosten.

Bij Aqua D&S was men in eerste instantie licht wantrouwig toen men kennismaakte met deze frequentietechniek. Het was voor hen een uitvinding waarvan je denkt ‘Als het daadwerkelijk zo eenvoudig is, waarom was dit er dan nog niet?’  Dus is men meteen uitgebreid gaan testen en de resultaten zijn verbluffend. Deze innovatie is voor waterleidingbedrijven, gemeenten, zwembadbeheerders en anderen  die worstelen met waterzuivering in hun leidingsystemen, dé oplossing voor een hardnekkig probleem.

Geen terug groei

De frequenties die in de leidingen worden gegenereerd, moeten slechts eenmalig door Aqua D&S worden ingeregeld. De celwanden van de bacteriën in het water zijn niet bestand tegen trillingen die de geluidsgolven genereren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld chemische behandelingen van het water, treedt geen terug groei op omdat zowel de voedingsbodem voor bacteriën als de hechtlaag wordt geëlimineerd.

Contact opnemen