Frequentietechniek®

Frequentietechniek werkt op basis van frequentie golven boven de 20KHz, dus onhoorbaar en niet schadelijk voor de mens. Een sensor meet de stroming van het water, bij te weinig stroming zullen tijdelijk frequentiegolven worden meegegeven. De golven verplaatsen zich met een snelheid van 1435,6 m/s in water. Dit is meer dan 4 keer sneller dan in de lucht. Omgerekend ± 5168 km/h!

De frequentietechniek is te gebruiken voor zowel drinkwater, warmwatersystemen, proceswater, afvalwater, drainwater, koeltorens, luchtbevochtigers, fonteinen en whirlpools waar legionella zich eventueel kan bevinden. Met deze frequentietechniek wordt absoluut niets van chemie aan het water toegevoegd.

Mechanische trillingen

Het zijn mechanische trillingen die ontstaan door omzetting van elektrische of mechanische energie.
De frequentietechniek zorgt voor het langzaam afbreken van de bio film aan de leidingwand. Door het langzaam verwijderen van de bio film is er geen voedingsbodem meer voor amoebe, schimmels, bacteriën en virussen aanwezig in het leidingwerk.

Contact opnemen

De specifiek gekozen frequenties worden door een transducer uitgezonden met bepaalde intervallen.
Deze vibraties beschadigen de vacuolen van eencellige organismen, waardoor deze zich niet meer kunnen hechten in de drinkwaterinstallatie. Hierdoor verdwijnt de bio film uit uw drinkwaterinstallatie, en komt niet meer terug.

Breed frequentiegebied

Door de trillingen in een breed frequentiegebied scheurt de celwand van de bacterie. Ook wordt het actieve deel van een enzym, dat veel bacteriën gebruiken om hun celwanden op te bouwen
geblokkeerd. Door afstemming van de juiste frequenties worden de (legionella) bacteriën gedood.

In tegenstelling tot chemische behandelingen, is er geen her kolonisatie mogelijk, omdat de bacterie afsterft. Zowel de voedingsbodem als de hechtlaag worden gelijktijdig geëlimineerd.

Frequentietechniek; eenvoudig te monteren

Het installeren van de ingebouwde transducer in het RvS 316 Y-stuk, of kunststof Y-stuk, is bijzonder eenvoudig in uw bestaande leidingwerk te monteren. Het Y-stuk met de ingebouwde transducer dient altijd demontabel gemonteerd te worden in uw drinkwaterinstallatie i.v.m. het jaarlijks onderhoud.

In vergelijking met andere technieken veroorzaakt de frequentietechniek geen corrosie en heeft het geen effect op de geur of smaak van het water. De frequentietechniek installatie dient permanent van stroom te worden voorzien.

Daarom is het van belang dat het toestel een laag verbruik heeft van circa 20 Watt p/u. Om eventuele stroom onderbrekingen te kunnen registeren, wordt het apparaat bijkomend voorzien van een
controle scherm, waardoor steeds de goede werking van het toestel kan worden geverifieerd.

Wat is frequentietechniek?

Frequentietechniek zijn mechanische golven die worden gebruikt ter voorkoming van legionella. Het gebruikt frequentiegolven boven 20 kHz, die onhoorbaar en onschadelijk zijn voor mensen. Een sensor detecteert de waterstroom en voegt tijdelijk frequentiegolven toe wanneer er te weinig stroming is. Deze golven verplaatsen zich met een snelheid van 1435,6 m/s in water, wat ruim 4 keer sneller is dan in de lucht. Dit komt neer op ongeveer 5168 km/h.

Hoe werkt Frequentietechniek?

De frequentietechniek draagt bij aan het geleidelijk afbreken van de biofilm aan de binnenkant van de leiding. Door deze geleidelijke verwijdering van de biofilm ontbreekt de voedingsbodem voor amoeben, schimmels, bacteriën en virussen in het leidingsysteem. Frequentietechniek draagt actief bij aan het voorkomen van legionella.

Waar is het voor te gebruiken?

De frequentietechniek is te gebruiken voor zowel drinkwater, warmwatersystemen, proceswater, afvalwater, drainwater, koeltorens, luchtbevochtigers, fonteinen en whirlpools waar legionella zich eventueel kan bevinden. Wil je meer weten over het gebruik? Neem dan contact op met Aqua D&S.

Wat zijn de voordelen?

Frequentietechniek biedt diverse voordelen voor watersystemen. Hieronder vind je een beknopt overzicht van de positieve aspecten die deze aanpak met zich meebrengt:

  1. Effectieve desinfectie
  2. Geen chemische residuen
  3. Minimale onderhoudskosten
  4. Veilig voor mensen
  5. Preventie van biofilm
  6. Flexibele toepassing
  7. Verbeterde waterkwaliteit
  8. Efficiënt energiegebruik
  9. Milieuvriendelijke optie

Benieuwd naar wat frequentietechniek voor u kan betekenen? Neem dan contact op via: +31162457990 of info@aquadns.nl

Contact opnemen