Frequentietechniek®

Frequentietechniek werkt op basis van frequentie golven boven de 20KHz, dus onhoorbaar voor de mens. De golven verplaatsen zich met een snelheid van 1435,6 m/s in water. Dit is meer dan 4 keer sneller dan in lucht. Omgerekend ± 5168 km/h!

De frequentietechniek is te gebruiken voor zowel drinkwater, proceswater, afvalwater en drainwater.

Mechanische trillingen

Het zijn mechanische trillingen die ontstaan door omzetting van elektrische of mechanische energie.
De frequentietechniek zorgt voor het langzaam afbreken van de bio film. Door het langzaam verwijderen van de bio film is er geen voedingsbodem meer voor schimmels, bacteriën en virussen aanwezig.

Contact opnemen

De specifiek gekozen frequenties worden door een transducer uitgezonden met bepaalde intervallen.
Deze vibraties beschadigen de vacuolen van eencellige organismen, waardoor deze zich niet meer kunnen hechten in de drinkwaterinstallatie. Hierdoor verdwijnt de bio film uit uw drinkwaterinstallatie, en komt niet meer terug.

Breed frequentiegebied

Door de trillingen in een breed frequentiegebied scheurt de celwand van de bacterie. Ook wordt het actieve deel van een enzym, dat veel bacteriën gebruikt om hun celwanden op te bouwen
geblokkeerd. Door afstemming van de juiste frequenties worden de bacteriën gedood.

In tegenstelling tot chemische behandelingen, is er geen her kolonisatie mogelijk, omdat de bacterie afsterft. Zowel de voedingsbodem als de hechtlaag worden gelijktijdig geëlimineerd.

Frequentietechniek; eenvoudig te monteren

Het installeren van de ingebouwde transducer in het RVS 316 T-stuk is bijzonder eenvoudig in uw leidingwerk te monteren. Het T-stuk met de ingebouwde transducer dient altijd demontabel gemonteerd te worden in uw drinkwaterinstallatie i.v.m. het jaarlijks onderhoud.

In vergelijking met andere technieken veroorzaakt de frequentietechniek geen corrosie en heeft het geen effect op de geur of smaak van het water. De frequentietechniek installatie dient permanent van stroom te worden voorzien.

Daarom is het van belang dat het toestel een laag verbruik heeft van circa 20 Watt p/u. Om stroom onderbrekingen te kunnen registeren, wordt het apparaat bijkomend voorzien van een
controle scherm, waardoor steeds de goede werking van het toestel kan worden geverifieerd. Kortom; frequentietechniek is de oplossing voor de toekomst.

Contact opnemen