Wat zijn de eisen voor een waterinstallatie?

De eisen voor een drinkwaterinstallatie?

Vrijwel elk gebouw heeft een waterinstallatie om mensen te voorzien van schoon (drink)water. De installatie bestaat uit leidingen, fittingen, waterbehandelingstoestellen en andere materialen om leidingwater af te nemen en beschikbaar te stellen. Wastafels, wasmachines, sanitair, buitenkranen, douches en afwasmachines zijn o.a. aangesloten op een drinkwaterinstallatie.

Is een drinkwaterkeuring verplicht?

Het is verplicht een waterkeuring uit te laten voeren bij nieuwbouw, volledige renovatie, uitbreiding of wijziging van de installatie. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle installaties voor drinkwater worden gekeurd.

De eigenaar en/of verbruiker moet voldoen aan Aansluitvoorwaarden Drinkwater (waterleidingbedrijf). De eigenaar is verplicht zorg te dragen dat de installatie, en de daarop aangesloten toestellen, geen gevaar oplevert voor verontreiniging van het distributienet van het waterbedrijf. Ook moet de eigenaar er voor zorgen dat de leidingwaterinstallatie inclusief de aanwezige terugstroombeveiligingen worden onderhouden (keerklep controle).
Controles van drinkwaterinstallaties moeten uitgevoerd worden conform de NEN 1006.

Wat houdt NEN 1006 in?

NEN 1006 is dé norm voor veilige waterinstallaties. Het geeft eisen en aanbevelingen voor leidingwaterinstallaties vanuit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. Er worden goede afspraken over gemaakt. Deze afspraken leggen we vast in normen, zoals NEN 1006. Het is dé norm voor ontwerpers, installateurs en inspecteurs van leidingwaterinstallaties. NEN 1006 is onmisbaar bij het ontwerp, de aanleg en de inspectie van leidingwaterinstallaties.

Wat moet een eigenaar van een bedrijf doen om legionellabesmettingen te voorkomen?

Er zijn locaties met een verhoogde kans op een besmetting van legionellose. Deze locaties worden gezien als ‘prioritaire locaties’ (Bron: rivm). Eigenaren van zulke locaties moeten vanuit de legionellawetgeving preventieve maatregelen nemen. Wanneer u een risico inventarisatie en beheersplan, laat opstellen en regelmatig laat updaten voldoet u aan de eisen. Dit dient opgesteld te worden door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau.

Prioritaire locaties zijn:

 • Asielzoekerscentra
 • Badinrichtingen zoals zwembaden en sauna’s
 • Benzinestations, trucker stops en wegrestaurants met douches
 • Bungalowparken en (mini)campings
 • Cel inrichtingen zoals gevangenissen en politiebureaus
 • Jachthavens
 • Logiesverblijven zoals hotels, pensions en woonlogiesverblijven (bed and breakfast) waar meer dan 5 personen kunnen overnachten
 • Ziekenhuizen
 • Zorginstellingen

Een eigenaar van een prioritaire locatie moeten de volgende maatregelen nemen:

 • Er moet een risicoanalyse uitgevoerd worden door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Deze analyse laat zien waar legionellabacteriën kunnen groeien de drinkwaterinstallatie.
 • Op basis van de risicoanalyse moet er een beheersplan gemaakt worden door een gecertificeerd bedrijf. Hierin staat welke verplichte maatregelen nodig zijn om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan.
 • In een logboek moet bij gehouden worden welke maatregelen er genomen zijn.
 • Minimaal 2 keer per jaar moet het water gecontroleerd worden op legionella. Een goedgekeurd laboratorium moet de metingen doen middels watermonsters.
 • Zitten er 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l) of meer in het drinkwater? Dan moeten er maatregelen genomen worden om het aantal legionellabacteriën terug te dringen. En er moet een melding gedaan worden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Overige locaties moeten hun waterinstallatie goed aanleggen en onderhouden. Dit zijn o.a. scholen sportgebouwen, kantoren en winkels. Voor deze locaties gelden hierboven genoemde maatregelen niet. Ze moeten wel aan hun zorgplicht voldoen. Voor iedere eigenaar geldt dat leidingwaterinstallaties moeten voldoen aan eisen (de algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties in NEN-norm 1006). De toelichting op de voorschriften voor leidingwaterinstallaties staan in Waterwerkbladen. De meest recente Waterwerkbladen zijn eenvoudig te downloaden als PDF op www.infodwi.nl. Door het goed uitvoeren van de Waterwerkbladen houdt u zich aan de NEN 1006 en blijft het drinkwater van goede kwaliteit.