Bed & Breakfast / (mini)camping

Bed & breakfasts, maar ook minicampings, die 5 of meer slaapplaatsen bieden vallen onder de “prioritaire instellingen”. Dit houdt in dat de eigenaar van de bed & breakfast of de minicamping een risico inventarisatie / beheersplan moet hebben zodat er kan worden aangetoond dat hij of zij maatregelen heeft genomen om de legionellabacterie te voorkomen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) treedt op tegen eigenaren en/of  beheerders die de regels overtreden door middel van het opleggen van een last onder dwangsom. Afhankelijk van de overtreding wordt bovendien proces-verbaal opgemaakt.